Byty

Charakteristika bytového domu

Bytový dom sa skladá z:

  • ústúpeného podažia (terasa bytu Metallicum)
  • 2 nadzemných podlaží
  • podzemného podlažia ( parkovacie miesta)

Počet bytov: 5

Počet izieb: 4

Počet parkovacích miest: 10

Spolu s rekuperáciou, klimatizáciou, inteligentným ovládaním nehnuteľnosti, vnútorným garážovým parkovaním, bohatým priestorom a súkromím vytvárajú vyšší štandard pre náročnejšieho klienta

Ponuka bytov

METALLICUM

REZERVOVANÝ

IGNIS

VOĽNÝ

TERRAM

REZERVOVANÝ

LIGNUM

REZERVOVANÝ

AQUA

VOĽNÝ

Rezervovať byt